Arter i LUFTA

Klikk på bildene og les om fuglene i den marine nasjonalparken.

Tjeld

Makrellterne

Ærfugl

Svartbak

Sildemåke

Gråmåke

Fiskemåke

Hettemåke

Havhest

Skarv

Knoppsvane

Gråhegre

Hvitkinngås

Grågås

Sandlo