ÆRFUGL

Ærfuglen (Somateria mollissima) er vår største dykkand. Den hekker langs hele kysten og kan være ganske tallrik mange steder i Raet nasjonalpark. Den kan dykke ned til 50–60 meters dyp og svømme under vann ved hjelp av både vinger og bein. Den spiser små krepsdyr, blåskjell og bløtdyr som sjøstjerner og børstemark. Hannen og hunnen har ulik fjærdrakt. Mens hunnen er brunspraglet, ikke ulik en stokkandhunn, er hannen hvit og sort.

Ærfuglen bygger reir av tang og lyng foret med dun som hunnfuglen plukker fra eget bryst. Når hun har lagt sine 4–6 egg, begynner rugingen, slik at ungene klekkes på likt. Etter ca. 4 uker klekkes eggene, og ungene svømmer på rad og rekke etter mora på leting atter mat i tangbeltet. Da er det små dyr og fisk, eksempelvis tangsprell, som står på menyen. Ærfuglen trenger mye mat. Blåskjell er favorittmaten, og det er ikke uvanlig at en voksen ærfugl spiser opptil 2 kg blåskjell om dagen.

I oktober samles flokker med ærfugl på strømfylte steder hvor dybden ikke er med enn 10–15 meter, og det er rikelig tilgang på mat.