FILMER FRA RAET NASJONALPARK

Her kan du se noe av det du kan gjøre og oppleve i nasjonalparken.

Nasjonalparker – turistdestinasjoner

Raet nasjonalpark inviterte til en bred debatt om hva som er formålet med å verne norsk natur,om vi har vernet tilstrekkelig og om vernet som finnes ivaretar den naturen den omfatter. Se opptak av debatten her:

Forskere om vern

Fotograf Jarle Kvam

Fiske

Åpning av Raet nasjonalpark

Presentasjonsfilm som viser hva du kan gjøre og oppleve i nasjonalparken – fra Valøyene i Grimstad i sør-vest til Lyngør i Tvedestrand i nord-øst. For mange er Arendal sentrum med fergene til Merdø og Hove den beste innfallsporten til nasjonalparken – eller med bil til Hove og Spornes ytterst på Tromøya. Her er det mange gode opplevelser – rett i nærheten.

Fra Tvedestrand oppleves nasjonalparken best fra båt, eller som en tur langs stier og over svaberg på Ytre Lyngør – Spekholmen. Rutebåt eller Taxibåt fra Gjeving.

I Grimstad opplever du nasjonalparken langs Fevikstrendene, på Hasseltangen eller i båt til Valøyene fra Grimstad sentrum.

Besøk på Store Torungen – fyrstasjonen i nasjonalparken utenfor innseilingen til Arendal. Filmen er produsert av Media-Service i Arendal på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 2016 – 2017.

Bli med dykkere under havets overflate og opplev en fantastisk verden med utrolige skapninger, fisk, skalldyr og en skog av havets planter. Geir Eliassen er dykker-guide i denne filmen, som er produsert av Media-Service på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i 2017.

Norsk Ornitologisk Forening Aust-Agder følger med på hva som skjer i Raet nasjonalpark. De registrerer, ringmerker og rapporterer om framgang og tilbakegang blant artene, og de bidrar sterkt til å bevisstgjøre oss på verdien av å ha et mangfold av fuglearter – både standfugler og fugler som er på trekk og bruker nasjonalparken som rasteplass. De henstiller alle besøkende til å ta hensyn og respektere reglene for ferdsel nær sjøfuglreservatene i hekketida. Også denne filmen er produset av Media-Service på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 2016 – 2017. Fugleguide er Rune Skåland fra NOF Aust-Agder.

Bli med brettseileren ut i åpent hav. Film produsert av Media-Service på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 2017.

Artsfiske er en ny sportsfiskegren. Det handler om å fange flest mulig ulike arter med tilpasset utstyr og fiskemetode. Når fisken er fanget, blir den sluppet ut etter at den er behørig registrert. Fiske etter flatfisk skjer på grunt vann i nattemørket. Filmproduksjon Media Service i Arendal på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 2016.

Opplevelser i nasjonalparken våren 2017 – promoteringsfilm før åpning av parken 2017. Media-Service.

Promoteringsfilm for nasjonalparken for bruk i sosiale medier. Media-Service 2017.