FILMER FRA RAET NASJONALPARK

Her kan du se noe av det du kan gjøre og oppleve i nasjonalparken.

Raet nasjonalpark logo

Spor etter istiden: Raet – endemorenen – som isen la etter seg da den trakk seg tilbake for 11-12 000 år siden.

Dette er en episode om geologien i Raet nasjonalpark produsert for TV-Agder og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

Den marine nasjonalparken inviterer til å bli kjent med det som lever under vann – i fjæra og på dypt vann.

Dette er en episode om formidling av marine naturverdier produsert for TV-Agder og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

Raet nasjonalpark inviterer deg til opplevelser langs strender, på øyer og holmer og på havet.

Dette er en episode om opplevelser i Raet nasjonalpark produsert for TV-Agder og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

Naturverdiene i Raet nasjonalpark er store og mangfoldige – i havet, i lufta og på land.

Dette er en episode om naturmangfoldet i Raet nasjonalpark produsert for TV-Agder og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

Sportsfiskere tiltrekkes av Sørlandets rike bestand av sjøørret, og nasjonalparken inviterer til gode fiskeopplevelser.

Dette er en episode om sportsfiske i Raet nasjonalpark produsert for TV-Agder og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

Ålen er en karakterart i den marine nasjonalparken, og fiske etter har lange tradisjoner på Sørlandet.

Dette er en episode om ål og forskningsfiske i Raet nasjonalpark produsert for TV-Agder og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

Bøkeskogen i Raet nasjonalpark vokser på endemorenen etter siste istid.

Dette er en episode om bøkeskogen i Raet nasjonalpark produsert for TV-Agder og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

Marin forsøpling og andre miljøutfordringer

Dette er en episode om marin forsøpling Raet nasjonalpark produsert for TV-Agder og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

Fyrvokter for en dag – unike opplevelser ytterst mot havet.

Overnatting på fyrstasjonene Lyngør fyr i Raet nasjonalpark er produsert for Visit Sørlandet og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

LYNGØR – Speken ytterst i Raet Nasjonalpark Tvedestrand

Uthavna Lyngør er en fin innfallsport til Raet Nasjonalpark. Filmen er produsert for Visit Sørlandet og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

Opplevelser over og under vann med KOTE NULL

Film om fiskeopplevelser, fridykking og vinterpadling i Raet nasjonalpark er produsert for Visit Sørlandet og Raet nasjonalpark av Media Service.

MERDØ – den gamle uthavna i Raet nasjonalpark Arendal

Den lille øya i innseilingen til Arendal viser Raet nasjonalpark i «et nøtteskall». Filmen er produsert for Visit Sørlandet og Raet nasjonalpark av Media Service AS i Arendal.

LYNGØR – kunstfotografen i nasjonalparken

Fotograf Ole Brodersen i Lyngør skaper fotografisk kunst på holmene i havgapet – og vinteren med sitt magiske lys er ekstra inspirerende.

Velkommen inn i Raet nasjonalpark – promoteringsvideo 2017.

For å skape begeistring over vedtaket om at Sørlandet har fått sin første nasjonalpark, ble det laget en video som hadde som formål å vekke begeistring i forkant av den offisielle åpningen av nasjonalparken sommeren 2017.

Åpning av Raet nasjonalpark sommeren 2017, Spornes, Tromøy i Arendal.

Arendalsuka: Raet nasjonalpark inviterte til en bred debatt om hva som er formålet med å verne norsk natur,om vi har vernet tilstrekkelig og om vernet som finnes ivaretar den naturen den omfatter. Se opptak av debatten her:

Den marine nasjonalparken – bli med dykkere under de blå flater.

Under havets overflate er det en fantastisk verden. Geir Eliassen er dykker-guide i denne filmen, produsert av Media-Service på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i 2017.

Dette er Raet nasjonalpark

Denne presentasjonsfilmen viser noe av hva du kan gjøre og oppleve i nasjonalparken – fra Valøyene i Grimstad i sør-vest til Lyngør i Tvedestrand i nord-øst. Her er det mange gode opplevelser – rett i nærheten.

Forskere om vern av marine naturverdier

Denne filmen viser hvordan havforskerne arbeider for å gi forskningsbaserte og kvalifiserte forvaltningsråd som kan bidra til tiltak som verner om sårbare naturmiljøer.

Raet nasjonalpark slik jeg ser den.

Videoportrett av amatørfotografen Jarle Kvam og hans foto fra nasjonalparkområdene på Spornes og Hoveodden i Raet nasjonalpark, Tromøy i Arendal.

Sportsfiske i Raet nasjonalpark

Sportsfisker Harald Nyland viser at det er svært gode muligheter for sportsfiske, spesielt etter sjøørret, i nasjonalparkområdene.

Artsfiske – en ny sportsfiskegren.

Artsfiske handler om å fange flest mulig ulike arter med tilpasset utstyr og fiskemetode. Når fisken er fanget, blir den registrert og sluppet ut igjen.

Fyrstasjonen Store Torungen – sentral i Raet nasjonalpark

Besøk på Store Torungen – fyrstasjonen i nasjonalparken utenfor innseilingen til Arendal.

Fuglekikking i Raet nasjonalpark

Norsk Ornitologisk Forening Aust-Agder registrerer, ringmerker og formidler kunnskap fugleartene i nasjonalparken.

Ekstremsport på åpent hav

Bli med brettseileren ut i åpent hav. Film produsert av Media-Service på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 2017.

Merdø kro og den eneste fastboende  i uthavna Merdø

Trond Helle driver Merdø kro og i tillegg holder han sauer som gjennom beiting bidrar til skjøtsel av kulturlandskapet i de delene av øya som inngår i Raet nasjonalpark.

Hverdagsliv i Lyngør

Per Gunnar Pedersen driver både Husholdningshandelen og serveringsstedet Pers Brygge i Lyngør, og han og hans familie er fastboende i dette levende øysamfunnet.

https://vimeo.com/mediaservice/review/672338904/b4b8611429

Promoteringsfilm til sosiale medier

Produsert for Raet nasjonalpark av Media-Service i 2017.