Raet nasjonalpark logo

Kontakt oss

Besøkssenter Raet nasjonalpark:

Kystveien 2
4841 Arendal

e-post: post@raetbesokssenter.no
tlf: 37 00 67 67 (generelle henvendelser)
tlf: 37 00 67 68 / 919 15 519 (booking)

Besøkssenteret:

Se: raetnasjonalpark.no/besokssenteret

Raet nasjonalpark – administrasjon:

Besøksadresse:
Statsforvalteren i Agder
Fløyveien 14
Arendal

Nasjonalparkforvalter:
Jenny Marie Gulbrandsen
e-post: fmavjmg@statsforvalteren.no
tlf: 37 01 78 45 (kontor)
984 60 618 (mobil)

Nasjonalparkstyret:

Se: https://www.nasjonalparkstyre.no/Raet/

Følg oss på Facebook