RAET NASJONALPARK

I motsetning til andre nasjonalparker har ikke Raet nasjonalpark et geografisk navn, men navn etter et geologisk fenomen. Raet – endemorenen fra siste istid – ligger i havet utenfor og går i land på Sørlandskysten i Aust-Agder.

Raet nasjonalpark logo
Da isen, etter siste istid, trakk seg tilbake la den igjen en lang mer eller mindre sammenhengende stripe jord og stein. I dag kan vi se spor etter dette i form av en morenerygg, over og under havets overflate. På land viser den seg som typiske rullesteinsstrender ytterst mot storhavet. Under vann strekker den seg fra Lyngør i Tvedestrand i nordøst til Hasseltangen i Grimstad i sørvest.
Endemorenen Raet er grunnlaget for et mangfoldig liv i sjø, på land og i lufta – og disse unike naturkvalitetene er lett tilgjengelig for alle som besøker Raet nasjonalpark.

Raet nasjonalpark representerer natur og naturkvaliteter som alle setter pris på, og som vi ønsker skal gå i arv til våre barn og barnebarn. Derfor er det viktig å ta hensyn til naturen og det som lever og vokser der. Selv om vi alle har et ansvar for å forvalte naturverdiene, er det et eget nasjonalparkstyre og en statlig ansatt nasjonalparkforvalter som har som sin viktigste oppgave å forvalte områdene innenfor Raet nasjonalpark i samsvar med internasjonale forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskriften for nasjonalparken.

Bli med på en tur i Raet nasjonalpark og se filmglimt fra nasjonalparkområdene i de tre nabokommunene Arendal, Tvedestrand og Grimstad.

Arendal har status som nasjonalparkkommune – og har autorisert besøkssenter samlokalisert med Vitensenteret Sørlandet i Sørlandet Kunnskapshavn.
Filmen viser glimt fra utvalgte steder i nasjonalparken, og med utgangspunkt i Besøkssenter Raet nasjonalpark i Arendal, tilbys det kunnskapsformidling om geologi og marinbiologi, samt gudene turopplevelser på land og til vanns i nasjonalparken.

Tvedestrand og Grimstad har egne Velkomstsentre for Raet nasjonalpark. Velkomstsenter Raet nasjonalpark Tvedestrand er samlokalisert med Lyngørfjorden kystkultursenter, Gjeving. Grimstad har sitt Velkomstsenter i Norsk Hagebruksmuseum på Dømmesmoen.