Arendal Nasjonalparkkommune

Arendal kommune har fått innvilget søknad om statusen som Nasjonalparkkommune og er godkjent av Miljødirektoratet til å ta i bruk den nye merkevaren «Norges Nasjonalparker».

Raet nasjonalpark er en viktig del av Arendal kommune – både geografisk og som attraksjon for besøkende turister – og selvsagt også som friområder og rekreasjonsområder for fastboende og hytteeiere i kommunen. Vi er veldig stolte over de unike naturkvalitetene som finnes i kommunens ytre kystområder – spesielt områdene på utsiden av Tromøy, Spornes og Hoveodden, men også øyene Merdø, Jerkholmen og besøksfyrene Store Torungen og Lille Torungen.
Med status som nasjonalparkkommune følger det både anerkjennelse og forpliktelser, som kommunen vil være bevisst.

Miljødirektoratet skriver følgende i godkjennelsesbrevet:
Søknaden fra Arendal kommune om å bli en aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker» og få status som nasjonalparkkommune etter nye vilkår er innvilget. Nasjonalparkkommunen Arendal har ansvar for å legge til rette for lokal verdiskaping og kommunen skal bidra til at Raet nasjonalpark blir mer synlig og tilgjengelig og at verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparken blir tatt vare på. Når nasjonalparkkommunen gjør tiltak for å følge opp kriteriene, vil det legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunen, forvaltningsstyret og andre kommersielle og ikke-kommersielle aktører.
Miljødirektoratet har store forventninger til det videre samarbeidet med nasjonalparkkommunene.

Nasjonalparkkommune
Kommer du til en nasjonalparkkommune skal du få god informasjon om de omkringliggende verneområdene, og dette er det forvaltningsmyndigheten som står for. Nasjonalparkkommunen kan informere om det den har å tilby i selve kommunen. Kommunen kan sette opp vegskilt som sier at du har kommet til en nasjonalparkkommune, den kan sette opp skilt på for eksempel kommunehuset og turistinformasjonens lokaler, og så er det ikke minst viktig at den setter opp temaplakater inne i sentrum med de tilbud nasjonalparkkommunen har. Dette kan være nærturer i området, natur- og kulturstier og ulike aktiviteter som kommunen kan tilby lokalbefolkning og tilreisende.

Hva kan du oppleve i Raet nasjonalpark i Arendal?
Nasjonalparken kan oppleves med båt i skjærgården og på lett tilgjengelige steder på Tromøy, Merdø, samt med egen båt/kajakk til de idylliske øyene Gjessøya og Jerkholmen. Store Torungen fyrstasjon er også en opplevelse å besøke. Kontakt Aust-Agder Turistforening for info om overnatting (booking) på fyrstasjonene og skyss fra Arendal ut til fyret og tilbake.

Ta en titt på denne filmen som presenterer noen av Arendal nasjonalparkkommunes områder:

Raet nasjonalpark logo