Besøkssenter Raet nasjonalpark

I Sørlandet Kunnskapshavn i Arendal finner du Besøkssenter Raet nasjonalpark samlokalisert med Vitensenteret Sørlandet og spisestedet Vitenbiten. Her ønskes besøkende velkommen til å få et inntrykk av noe av det man kan oppleve i nasjonalparken. På besøkssenteret er det egne utstillinger med tema fra marinbiologi, geologi og historie. Mange av utstillingene er interaktive, slik at både voksne og barn kan utforske ulike installasjoner og gjøre sine erfaringer gjennom aktiv læring.

Forskjellige arter fisk og andre marine arter er samlet i et saltvannsakvarium, slik at man på nært hold kan studere noen av de typiske artene i den marine nasjonalparken.

Laboratorium
Raet nasjonalpark er endel av undervisningsprogrammet som vi tilbyr skolene i regionen. Gjennom praktiske oppgaver i Vitensenterets laboratorier får elevene kjennskap til det marine økosystemet, næringskjedene i havet og hva som er spesielt for den marine nasjonalparken.

Spor etter istiden
Utstillingene fokuserer også på at Raet nasjonalpark har navn etter et geologisk fenomen – israndavsetningen etter siste istid – det såkalte raet. De spesielle landformasjonene, landhevingen og forflytning av bergarter med isens bevegelser for 10–12000 år siden konkretiseres i utstillingene. Dermed skapes det større forståelse for det man ved selvsyn kan se og oppleve på Spornes og Hoveodden ytterst på Tromøy – eller på Merdø, for den saks skyld. Uthavna Merdø er nasjonalparken i et nøtteskall, og øya kan nås med ferge fra Pollen i Arendal – noen få hundre meters gange fra Besøkssenteret.

Autorisert besøkssenter
Miljødirektoratet var svært begeistret for det som allerede er etablert ved Vitensenteret Sørlandet av utstilling og undervisningsopplegg. Nå vil vi med bistand fra Miljødirektoratet få muligheten til å fremme marinbiologi, blå kompetanse og verneverdiene på en enda bedre måte, sier ordfører Robert C. Nordli som også er leder av nasjonalparkstyret.

Denne autorisasjonen er en viktig milepæl i vårt langsiktige arbeide med å være et marint og maritimt opplevelses- og formidlingssenter, sier daglig leder av Vitensenteret Kine Wangerud.

Hun legger til at Besøkssenter Raet nasjonalpark ønsker å være det første stedet som tenker veldig bredt: både ha fokus på vern, forvaltning, forskning og næring. Kine Wangerud understreker imidlertid at dette skal gjennomføres på vitensentervis, slik at formidlingen blir lærerik, morsom og inspirerende.

Vi trenger at flere barn og unge, får interesse for havet som ressurs, verdien av en bærekraftig forvaltning, hva nye teknologisk innovasjoner kan bidra med og vi er nødt til å høste mer fra sjøen. Vi på Vitensenteret er heldig som har sterke fagmiljøer som støtter oss, ønsker aktivt å bidra med sin kompetanse for å gjøre oss bedre. Hvem har fagmiljøer som Havforskningsinstiuttet, NIVA, Universitet, og Grid i sitt nærmiljø? Vi er privilegerte, sier Kine Wangerud.

Resultat av langsiktig arbeid
Med Miljødirektoratets autorisasjon har Vitensenteret Sørlandet nådd en viktig milepæl i det langsiktige arbeide med å være et marint og maritimt opplevelses- og formidlingssenter. Arendal kommune har over lengre tid og i nært samarbeid med nasjonalparkkommunene Tvedestrand og Grimstad og Agder fylkeskommune jobbet for å få et besøkssenter for Raet nasjonalpark, forteller Arendals ordfører Robert C. Nordli.

Velkomstsentre i nabokommunene
Etableringen av en marinbiologisk seksjon ved Vitensenteret og årlige undervisningsopplegg om Raet nasjonalpark og livet i havet, samtidig med etablering av Velkomstsenter Raet nasjonalpark i Arendal, Tvedestrand og Grimstad, er grunnlaget for at Miljødirektoratet besluttet at Besøkssenter Raet nasjonalpark skulle få full autorisasjon som Besøkssenter nasjonalpark. Arendal har også status som nasjonalparkkommune. Det forplikter.

Tvedestrand kommune har eget Velkomstsenter Raet nasjonalpark samlokalisert med Lyngørfjorden Kystkultursenter på Gjeving. Derfra går det rutebåt til uthavna Lyngør – en attraktiv innfallsport til Raet nasjonalpark i Tvedestrand.
Grimstad kommune har sitt Velkomstsenter som en del av Norsk Hagebruksmuseum på Dømmesmoen – et stykke nord for Grimstad sentrum – beliggende på Raet som strekker seg gjennom kommunen. På Hasseltangen går raet i land i Grimstad kommune, og der planlegges det en innfallsport med informasjon om parken og verneverdiene i den marine nasjonalparken og den flotte bøkeskogen.

Bærekraftig reiselivssatsning
Også næringsavdelingen i Arendal kommune er svært glade for at Vitensenteret nå har fått status som autorisert Besøkssenter Raet nasjonalpark.

Dette bidrar til å forsterke Arendal og regionens posisjon som attraktivt reisemål, gjennom at vi bokstavelig talt blir satt på kartet. Det er både en nasjonal og internasjonal trend at det naturbaserte reiselivet vokser, sier næringssjef Kåre Andersen i Arendal kommune.
Autorisasjonen tilfører økte ressurser som kan bidra til å skape ny og bærekraftig næringsutvikling i og rundt nasjonalparken. Dette får også positive ringvirkninger for medeierkommunene Tvedestrand og Grimstad, og næringssjefene i nabokommunene deler Kåre Andersens begeistring for etableringen av Besøkssenter Raet nasjonalpark i Arendal.

Raet nasjonalpark logo