SVARTBAK

Svartbaken (Larus marinus) er vår største måke. Den er altetende – spiser både fisk, egg og fugleunger – stort sett alt den kommer over. Den tar gjerne pølser og kjøtt rett fra grillen til sommergjestene. Den spiser også mindre sjødyr som krabber, smågnagere og åtsler. Svartbaken er hvit med gråsvart overside med hvite vingespisser. Ungfuglene er bruspraglet i likhet med ungfugl hos gråmåke og sildemåke.

Svartbak kan forveksles med den noe mindre sildemåken (Larus fuscus). Voksen svartbak kan skilles fra sildemåken på størrelsen, og at den har kjøttfargede bein –  i motsetning til sildemåkens gule bein. Det gule nebbet er stort og kraftig med en tydelig rød flekk.
Svartbaken hekker i mindre kolonier på holmer og øyer i skjærgården. Reiret er stort og stort sett bygd av strå, tang og mose. Svartbaken legger vanligvis tre store gråbrune egg i april–mai. Ungene klekkes etter 3–4 uker. De og forlater reiret rett etter klekking, og de blir flyvedyktige etter 45–50 dager. Ungene regnes som voksne fugler først når de har blitt fire år. Inntil da har de ungfuglenes brunspraglede fjærdrakt.