HAVHEST

Havhest (Fulmarus glacialis) er lett å skille fra de andre hvite sjøfuglene når du ser den på nært hold. Den har tett og kraftig kropp, kraftig nebb, og når den flyr, seiler den ofte på stive vinger. Selv om havhesten er hvit og på størrelse med en fiskemåke, er den ingen måke. Den tilhører stormfuglene, og tilbringer det meste av året langt til havs.

Havhesten er en sjelden fugl i skjærgården, men når Skagerrak krysses med båt eller ferge, kan den tydelig ses seilende lavt over bølgetoppene. Havhesten plukker næring i havoverflaten – fisk, krepsdyr, bløtdyr, og den kan også spise utkast fra fiskebåter, døde dyr og fugler.
Havhesten er en typisk kolonihekker som i Norge først og fremst hekker i eller nær fuglefjell. Noen få par hekker også langs Sørlandskysten. Reiret plasseres på klippeavsatser der det er lett å kaste seg ut og seile av sted. Havhesten legger kun ett egg som ruges i 50 dager. Ungen blir flyvedyktig etter 45 dager.