GRÅMÅKE

Gråmåke (Larus argentatus) er sammen med svartbaken og sildemåken en typisk kystmåke. Voksne gråmåker har sølvgrå fjærdrakt på rygg og vingeoverside med svarte og hvite vingespisser. Nebb og øyne er gule, mens beina er rosa. Ungfuglene har spraglet gråbrune fjær, og får ikke sin hvite fjærdrakt før de nærmer seg fire år.

Gråmåkene hekker helst på øyer og holmer, og reiret legges rett på bakken og inneholder 3–4 egg. Gråmåken trekker gjerne til det sørligere Vest-Europa, men mange overvintrer også langs kysten vår. Gråmåken er en glupsk alteter som sluker nesten alt – fra fisk til avfall og egg og fugleunger. Der det er stort antall gråmåker kan det derfor gå hardt ut over bestanden av vadere og ender. Men som renovasjonsarbeider gjør gråmåkene, og de andre måkeartene, en viktig jobb langs kysten vår.
Gråmåken gir ofte lyd fra seg. Den bjeffende og til dels masete klagingen fra disse måkene, blir ikke alltid satt pris på, men vi ville savnet det om lyden av måker ble borte.