HVITKINNGÅS

Hvitkinngås (Branta leucopsis) kan ligne på Kanadagås (Branta canadensis), men er mindre og har hvitt hode. De fleste hvitkinngjess hekker på Svalbard – derfor kalles den også for spitsbergengås, svalbardgås og grønlandsgås. Det vitenskapelige navnet Branta leucopsis betyr på norsk «brent hvitansikt», noe som stemmer godt med utseendet.

Hvitkinngjessene lever i flokker nesten hele året. Det er kun i hekketiden at de deler seg inn i par og mindre flokker. Hvitkinngjess hekker på flere av øyene i Raet nasjonalpark.
Hvitkinngåsa beiter på landplanter – blant annet hvitkløver, men når mattilgangen er dårlig kan den ty til tang, muslinger og snegler.
Reiret er en enkel grop i sand eller jord, foret med dun, fjær og gress, og reirplassen benyttes gjerne år etter år. Hunnen legger 3–6 hvite egg i slutten av mai, og det er kun hunnen som ruger i 3–4 uker. I hele rugetiden forlater hunnen bare reiret når hun må spise, og da holder hannen vakt.