SANDLO

Sandlo (Charadrius hiaticula) er en liten vadefugl som er lett å kjenne igjen på sitt brede, svarte brystbånd og oransje bein. I flukt har sandloen et hvitt vingebånd som er lett å kjenne igjen. I vinterdrakt blir beina mattere oransje og nebbet mørkere, av og til helt svart.

Sandlo holder til på stranden, hvor den, når den søker føde, beveger seg på en helt bestemt måte. Den løper et lite stykke, stanser opp og leter etter byttet i sanden, løper et lite stykke igjen og så videre. Sandlo spiser insekter, krepsdyr, børsteormer og snegler som plukkes med det korte nebbet.
Reiret er bare en grunn grop i bakken, og der legges 4 olivengrønne egg med mørke flekker. Begge foreldre skifter på å ruge i 23–25 dager, og ungene er flyvedyktige etter tre uker. I mellomtiden løper ungene rundt på stranda til foreldrenes store bekymring. Sandlo er trekkfugl, og den overvintrer på kysten av Vest-Europa og Afrika.