SILDEMÅKE

Sildemåke (Larus fuscus) er sammen med gråmåken (Larus argentatus) en kjent fugl for båtfolk og andre som ferdes i nasjonalparken. Sildemåken skiller seg fra gråmåken med sin svarte rygg og svarte vingeoversider. Dermed ligner den også på den større svartbaken (Larus marinus). Du kan skille dem ved å se på beina. Sildemåken har gule bein og svartbaken har rosa bein.

Sildemåken er en trekkfugl som kommer i april og drar igjen i september–november. De fleste overvintrer i Sørvest Europa og Nordvest-Afrika.
Sildemåkene spiser alt av fisk og sjødyr, insekter, egg, fugler, mus, plantemateriale og søppel. Sildemåkene følger ofte fiskebåtene i håp om at det blir kastet fiskeavfall overbord. I byene kan de opptre i små flokker på jakt etter avfall, og de plyndrer gjerne åpne søppelkasser hvis det er noe å hente.
Sildemåkene hekker spredt eller i små kolonier, og de hekker første gang når de er 4–5 år. 3 egg ruges av begge foreldre i omtrent 27 dager. Ungene er flyvedyktige når de er 30–40 dager gamle.