HETTEMÅKE

Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) er lett å kjenne igjen på sin mørkebrune hette, sitt røde nebb og røde føtter. Den er ikke stor, men gjør mye av seg – spesielt i hekkesesongen. Det mange ikke er klar over er at hetta forsvinner om vinteren. Da er det bare en mørk flekk igjen på siden av hodet – omtrent ved øret.

Hettemåken er en trekkfugl, men den overvintrer ofte langs Sørlandskysten. Men da den ofte blander seg med andre måkearter i bystrøk, og mangler den mørke hetta, er det mange som ikke registrerer at det er hettemåker de ser. I byene tar hettemåkene villig mat som kastes til ender og svaner, og de plukker gjerne matrester fra søppel og avfall. Ellers lever fiskemåkene mest av insekter og meitemark om sommeren og av marine børstemark og krepsdyr i fjæresonen om vinteren. I vårmånedene er det ofte store flokker etter bondens traktor når jordene pløyes.  
Hettemåkene hekker ved saltvann, brakkvann og ferskvann – spredt og i små kolonier. Reirene bygges på bakken – ofte i vannkanten.