KNOPPSVANE

Knoppsvane (Cygnus olor) tilhører andefuglene, som består av svaner, gjess og ender. Knoppsvanene er utpregede vegetarianere. De spiser vannplanter, men dykker ikke. De beiter ved å strekke den lange halsen mot bunnen for å få tak i røtter av siv. Og ofte står de opp-ned i vannet med stjerten rett til værs når de prøver å finne mat på grunt vann.

Knoppsvanene bygger reir av strå i siv- eller takrørvegetasjon, eller på en liten holme. De legger 5–9 egg i april-mai, som ruges i 35–40 dager. Ungene er flyvedyktige 4–5 måneder gamle. I hekketiden kan knoppsvanene oppleves aggressive og truende. De kan gå til angrep på både dyr og mennesker som kommer for nær reiret eller ungene. Knoppsvanene oppholder seg i nærheten av hekkeplassen, men trekker ut i skjærgården før vannet det fryser til i områdene med brakk- og ferskvann hvor den helst vil være.