SKARV

Storskarv (Phalacrocorax carbo), hører til pelikanfuglene og er en stor, svart sjøfugl. Langs Skagerrakkysten hekker mellomskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) – en underart av storskarven. Etter hvert som denne arten har etablert seg i Skagerrak har den også faste hekkeplasser i Raet nasjonalpark.

Skarven er en meget effektiv fisker som bare bruker en liten del av dagen til næringssøk. Størstedelen av tiden sitter den på sine faste hvileplasser og fordøyer fisken den har spist. Den er en mesterdykker, og selv om den helst jakter på fisk på grunt vann, kan den dykke ned til 50 meters dyp. Men skarvene fanger og spiser først og fremst det som er lettest å fange.
Skarven bygger store reir som gjerne brukes om igjen. De 3–4 grønnblå eggene ruges i en måneds tid fra april, og allerede i midten av mai har de første ungene sett dagens lys.