TJELD

Tjelden (Haematopus ostralegus) er en karakteristisk fugl i Raet nasjonalpark. Den hekker langs strendene og legger vanligvis eggene sine rett på bakken. I Raet nasjonalpark skjer det ofte på rullesteinstrendene. Der er det ikke lett å se de skjøre eggene mellom de robuste rullesteinene. Men når de voksne fuglene varsler høylytt at du er for nær, ønsker vi at du tar hensyn og trekker deg tilbake framfor å lete etter reirplassen.

Tjelden er en trekkfugl som kommer tidlig og reiser tidlig. I Raet nasjonalpark viser den seg gjerne i februar/mars, og den forlater kysten allerede i august/september.
Tjelden spiser skjell, snegler, mark, insekter og småkryp, som den plukker på sand og mudderstrender og mellom tang og tare. Mange steder har den en forkjærlighet for hjerteskjell og blåskjell. I løpet av et døgn kan en tjeld samle eller spise så mye som 300 skjell. Når tjelden, etter ruging i 27 dager, har klekket ungene sine, er den på matsøk hele døgnet. Ungene løper i strandsonen og blir mater av begge foreldre til de er flyvedyktige.