Arter på STRANDA

Klikk på bildene og les om noe av det du kan finne i strandsonen i den marine nasjonalparken.

Blæretang

Grisetang

Sagtang

Albuesnegl

Strandsnegl

Korstroll

Strandkrabbe

Eremittkreps

Strandreker

Fjæremark

Blåskjell

Hjerteskjell

Knivskjell

Østers

Rur