BLÆRETANG

Blæretang (Fucus vesiculosus) er den mest vanlige brunalgen i fjæra langs kysten vår. Den vokser på steiner og berg i fjæra, og tåler godt regelmessig flo og fjære (tidevann).

Blæretang er en flerårig alge, og derfor kan det være flere par med flyteblærer langs samme skudd. Et nytt par blærer dannes på de nye skuddene som kommer hver vår. Blæretang finnes som adskilte hunn- og hann-alger, og i mai–juni utvikles kjønnscellene i oppsvulmede skuddspisser, som ser ut som knudrete flyteblærer. De kan sammenlignes med blomstene hos blomsterplanter. Blæretang er oftest storvokst i beskyttede fjorder og sund, mens den er mer kortvokst og med færre par flyteblærer på voksesteder med mange og kraftige bølgeslag.