BLÅSKJELL

Blåskjell (Mytilus edulis) er den vanligste og best kjente muslingen langs kysten vår. De fleste kjenner blåskjellet både som mat og fra funn langs svaberg og strender. Det er også den muslingen som er vanligst å bruke i det skandinaviske kjøkken.

Blåskjell vokser vilt og det dyrkes i stor skala mange steder i deler av Europa. Det tar vanligvis tre år før et blåskjell er stort nok til å spises. 
Blåskjellene varierer både i størrelse, form og farge, men som regel er de mørkeblå med lilla striper. De tar til seg næring ved å filtrere sjøvannet og fange planktonalger og andre frittsvevende næringsstoffer. De blir derfor svært følsomme for forurensninger og kan bli giftige for oss mennesker. Ett blåskjell kan gyte mellom 5 og 10 millioner egg. Larvene driver med strømmen og slår seg ned på alle tenkelige steder – der det er grunt vann og fast underlag. Larvene danner etter hvert skall og holder seg godt festet til underlaget – steiner, svaberg, bryggestolper og fortøyningsbøyer – med sterke tråder som kalles byssustråder.