ØSTERS

Flatøsters (Ostrea edulis) som også kalles europeisk østers, har tykke skjell med overflate av mange tynne lag. Det øvre skjellet er flatt, det nedre er buet eller hvelvet. Det blir sjelden større enn 8–10 cm bred.

Flatøsters kan ikke forveksles med andre muslinger, men i dag er den en sjelden art i Raet nasjonalpark. Men en annen østersart, stillehavsøsters (Crassostrea gigas), finnes derimot mange steder, og noen steder har den invadert strendene. Den skilles fra den europeiske flatøstersen både på form og overflate. Mens flatøstersen er rund og ganske flat, har stillehavsøstersen langstrakt form og kraftig bølget overflate med knivskarpe kanter og spisser.
Den er en uønsket art, og det arbeides intenst for å begrense utbredelsen og redusere omfanget av stillehavsøsters – spesielt på strender som er viktige rekreasjonsområder.

Stillehavsøsters kan spises både rå, grillet og ovnsstekt (gratinert). Flatøsters ønsker vi at du ikke plukker, da den er i mindretall langs våre strender.