FJÆREMARK

Fjæremark (Arenicola marina) er en børstemark som lever i sandbunnen – ikke ulikt hvordan meitemarken lever i jorda. Den graver ganger i sandbunnen for å spise organisk materiale som finnes mellom sandkorna.

Fjæremarken ”spiser” sand og tar opp næringsstoffene i tarmen, og når sanden har passert gjennom marken, skyves den ut gjennom sandkanalen og kveiler seg rundt åpningen. Disse sandkveilene, sandspagetti, er lett å få øye på når sandstranda er tørrlagt ved fjære sjø.
Fjæremarken er en leddorm med kropp delt i stort sett like ledd. Munnen er forrest og endetarmen, gattåpningen, er bakerst.