SAGTANG

Sagtang (Fucus serratus) er en brunalge uten flyteblærer, og den kjennes lettest på de brede sagtakkete bladene. Sagtang kan bli 50–60 cm lang og vokser på fjellgrunn langs hele kysten – men gjerne i et belte litt dypere enn blæretang og grisetang. Den tåler bare kortvarig uttørking.

Sagtang kan danne små, tette skoger under vann. Dermed fungerer de som gode oppvekstområder for småfisk. Men denne brunalgen er svært sårbar overfor temperaturendringer. Den trives dårlig ved høy sjøtemperatur. Sagtang kalles også hummertang. Fra gammelt av ble sagtang brukt til å dekke hummer og holde den fuktig når den skulle pakkes og sendes.