KORSTROLL (sjøstjerne)

Sjøstjerne – vanlig korstroll (Asterias rubens) har fem tykke og jevnt tilspissede armer. Fargen varierer fra brun til oransje og av og til finnes korstroll som er lilla.

Vanlig korstroll spiser helst blåskjell, som åpnes ved hjelp av sugeføttene. Når åpningen er stor nok, vrenger sjøstjerna ut magesekken og dytter den inn i blåskjellet. Magesaften løser opp muslingen slik at næringen fra muslingen tas opp av sjøstjerna gjennom magesekken. Korstroll tar også andre skjell, rur, børstemark, andre pigghuder og død fisk.

Sjøstjernene tilhører pigghudene, som er ganske kompliserte virvelløse dyr, og er blant de mest kjente dyregruppene i havet. Det finnes utrolig mange arter, og bare i Norge er det registrert mer enn 40 ulike arter sjøstjerner. De fleste sjøstjerner har fem armer ut fra et midtpunkt, sentralskiven, hvor munnen sitter på undersiden. På undersiden er det også tett i tett med bevegelige sugeføtter, mens oversiden kan være glatt, ru eller piggete.