Arter på LAND

Klikk på bildene og les om noen av plantene som vokser langs strendene og på holmene i den marine nasjonalparken.

Strandstjerne

Fjærekoll

Stemorsblomst

Bergknapp

Rosenrot

Strandvortemelk

Strandbalderbrå

Strandkvann

Strandkål

Sverdlilje

Slåpetorn

Vivendel

Røsslyng

Strandsmelle

Strandarve