BERGKNAPP

Bitter bergknapp (Sedum acre) er spesielt godt tilpasset et liv på tørre, solsvidde knauser med svært liten tilgang på vann. Den har samme egenskap som sukkulentene. Den kan lagre vann i bladene og har vokslag som reduserer fordampning. På denne måten tåler den langvarig tørke.

Bitter bergknapp har solgule blomster og vokser i lave, tette tepper i bergsprekker på svaberg og mellom steiner på rullesteinstrender som er utsatt både for mye sol, men også for sjøsprøyt. Dette betyr at plantene må tåle tørke, men også jevnlig dusj av saltvann. De må også tåle intens varme og streng kulde.

Kystbergknapp (Sedum anglicum) ligner på bitter bergknapp, men har hvite blomster. Begge disse artene er kortvokste og danner tuer. Når kystbergknappen blir eksponert for mye sol, vil både bladene og stengelen bli rødlig.