SLÅPETORN

Slåpetorn (Prunus spinosa) er, som navnet sier, en plante med torner – og de er spesielt lange og spisse. Et kratt av slåpetorn er et skikkelig tornekratt, for det sitter lange, spisse vedtorner på både greiner og kvister .

På innsiden av rullesteinsstrendene i Raet nasjonalpark vokser det mange steder tette kratt med en til to meter høye busker. Blomstringstiden i mai er et vakkert syn. Slåpetorn blomster ofte på bar kvist – gjerne samlet enkeltvis eller parvis langs kvistene. Bladene kommer rett etter at blomstene har sprunget ut – eller omtrent samtidig. De hvite blomstene er små, men danner etter hvert ganske store gråblå steinfrukter som minner om små plommer.  Frukten, plommene, fra slåpetorn smaker litt bittersurt, men blir litt søtere i smaken etter en frostnatt. Derfor velger mange som plukker slåpetornfrukt å fryse dem før det lages saft eller vin av frukten.