STRANDBALDERBRÅ

Strandbalderbrå (Tripleurospermum maritimum) er en av våre vanligste strandplanter. Det latinske artsnavnet maritimum kommer av ordet mare som betyr hav. Du finner denne planten på tørre strandenger, eller som små tuer mellom steinene på rullesteinstranda og i sprekker i svabergene.

Mange ser nok på strandbalderbrå som en prestekrage (Leucanthemum vulgare) fordi blomsten ligner. Men selv om blomstene kan ligne på prestekragens, er balderbråplantenes bladverk ganske annerledes enn hos prestekragen. I tillegg er voksestedene for disse to artene ganske forskjellig. Prestekrage vokser på tørre bakker, veikanter og slåttemark, mens balderbrå er et åkerugras som også kan finnes i veikanter, men da som regel fuktigere.