STRANDKVANN

Strandkvann (Angelica archangelica litoralis) er en storvokst skjermplante med stor og grov rotstokk og hul stengel. Skjermene er 10–20 cm i diameter og har tett i tett med små gulgrønne blomster med sterk duft. Når strandkvannen blomster i juli, tiltrekker seg sommerfugler og andre insekter.

Strandkvann er i likhet med andre arter kvann kjent som medisinplante fra vikingtiden. Kvann var også en av de viktigste plantene i klosterhagene i middelalderen og ble brukt både i likører og som dyrefôr.
Vi vet at planten inneholder stimulerende bitterstoffer og eterisk olje, som kan forklare den medisinske bruken av kvann. Men siden noen kan få allergiske hudreaksjoner etter å ha plukket strandkvann og senere blitt utsatt for sterkt sollys, anbefaler vi at denne flotte planten får stå i fred på voksestedet.