RØSSLYNG

Røsslyng (Calluna vulgaris) regnes som Norges nasjonalblomst og er en eviggrønn dvergbusk som kan bli 20-50 cm høy. Barken er først grønn eller lysebrun med fine hår. Senere blir den brun med tynne striper, og til slutt er den gråbrun.

Blomsterknoppene sitter skjult under de små nåleformede bladene. Når lyngen blomster, sitter de rødviolette blomstene som i et aks. De har en duft som minner om krydder. Røsslyng er en viktig næringskilde for hjortedyr og villsauer om vinteren, og den er også en viktig plante for bier. Birøktere verdsetter røsslyngen høyt for lynghonning et eget kvalitetsbegrep. I hele Vest-Europa regnes røsslyngen som den viktigste planten i det som kalles kystlyngheier. Å ta vare på kystlyngheiene står sentralt i verneplanen for Raet nasjonalpark.