STRANDKÅL

Strandkål (Crambe maritima) er en kraftig plante som er lett å få øye på langs strender der det skylles i land store mengder tang og tare. Strandkålen har en spesiell evne til å utnytte næring fra disse algene. Den tykke rota stikker dypt. Derfor tåler strandkålen det spesielle naturmiljøet på havstrendene.

De tykke bladene og stenglene er dekket av et blågrønt voksbelegg som hindrer uttørring. Rota er tykk og går langt ned i grunnen. Strandkålen har en egen evne til å konsentrere saltet i røttene, og den er i stand til å ”drikke” sjøvann. Strandkålen blomstrer i juni–juli, og de hvite blomstene er samlet i flere store skjermer. Etter avblomstring dannes runde, små frukter. Planten har likhetstrekk med kålplanter vi finner i jordbruket. I tidligere tider har strandkål vært brukt som grønnsak av kystbefolkningen, og beitedyr vet også å sette pris på denne næringsrike planten.