STEMORSBLOMST

Stemorsblomst (Palaemon elegans) kalles også «natt og dag» er en ett- eller toårig fiol, med en høyde på opp til 20 cm. Den kan blomstre nesten hele året, bare det ikke blir for vått. Planten er mest vanlig i Sør-Norge hvor den er svært vanlig langs strendene og svabergene ut mot havet, i veikanter, skogbryn og andre tørre steder.

Stemorsblomst trives best i kalkfattig kulturjord, på åpne og skrinne bakker, i grunne bergsprekker og på sandbunn. I Raet nasjonalpark finnes den mange steder der det er strender med sand, stein og grus.

Stemorsblomst er Grimstads kommuneblomst.