Nasjonalparksenter – Besøkssenter Raet nasjonalpark (forprosjekt)2021-06-18T13:14:21+02:00

RAET NASJONALPARKSENTER

Det er besluttet at det skal søkes om å få et autorisert besøkssenter til Raet nasjonalpark i september 2020.Arbeidsgruppen i prosjektet for å få et besøkssenter, arbeider aktivt med en søknad, hvor det er fokus på at det skal samlokaliseres med Vitensenteret Sørlandet sine lokaler på bryggekanten i Arendal.

FOLKEMØTE PÅ TROMØY

Det første folkemøtet om nasjonalparksenter på Hove ble arrangert på Tromøy 8. april. Dette var første anledning til å ha dialog med innbyggere og andre interesserte om hvilke suksesskriterier som bør ligge til grunn når man skal planlegge et nasjonalparksenter på Hove på Tromøy. 

BEGYNNELSEN PÅ NASJONALPARKSENTERET

En nasjonalpark i havet. Langs vannet og med stein som den viktigste attraksjonen. Man skal være visjonær for å se at det her ligger en stor mulighet for Arendal. Men Arendal kan få den mest attraktive nasjonalparken med et nasjonalparksenter som skaper læringslyst for både barn og voksne.

FOLKEMØTE RAET NASJONALPARKSENTER

Kom med innspill, engasjement, ideer og råd - slik vi kan lage et best mulig forprosjekt og senere hovedprosjekt. - Hva bør et nasjonalparksenter inneholde? - Hvem skal det være til for? - Hva bør gjøres av aktiviteter og av hvem?

FORPROSJEKT BESØKSSENTER PÅ HOVE

Prosjektgruppa har startet arbeidet, og nå håper prosjektleder Kine Wangerud at Besøkssenter Raet nasjonalpark på Hove i Arendal kan stå ferdig til åpning i 2023. Innholdet i nasjonalparksenteret er noe prosjektgruppa skal forsøke å avklare. Det viktig å definere hvilke funksjoner et slik senter skal ha. Hvem ønsker å bruke et slikt senter, og til hva? Derfor inviteres det bredt til å komme med innspill.

Prosjektgruppa
Prosjektleder Kine Wangerud (leder av Vitensenteret)
Kåre Andersen, næringssjef i Arendal kommune
Geir Hammersmark, næringsrådgiver
Monica Lunøe Rand, turistsjef
Linda Sætra, kultursjef
Maria Dalby, kommunikasjonsrådgiver
Kristin Fløystad, arkitekt
Hilde Aasheim, kommunalteknikk
Sverre Flåta, økonomirådgiver
Lisbeth Iversen, Med Hjerte for Arendal
Hans Birger Nilsen, kommuneplanlegger
Terje Stalleland, leder i Hove drifts- og utviklingsselskap AS og Hove leirskole

Kontaktinformasjon
Prosjektleder
Kine Wangerud
92253478
Kine@vitensor.no

Pressehenvendelser
Maria Dalby
90640556
maria.dalby@arendal.kommune.no

Gå til toppen