Nasjonalparksenter – Besøkssenter Raet nasjonalpark2019-03-14T09:45:42+00:00

INFO

Raet nasjonalparksenter – infoside om forprosjektet for etablering av Nasjonalparksenter på Hove.

FORPROSJEKT BESØKSSENTER PÅ HOVE

Prosjektgruppa har startet arbeidet, og nå håper prosjektleder Kine Wangerud at Besøkssenter Raet nasjonalpark på Hove i Arendal kan stå ferdig til åpning i 2023. Innholdet i nasjonalparksenteret er noe prosjektgruppa skal forsøke å avklare. Det viktig å definere hvilke funksjoner et slik senter skal ha. Hvem ønsker å bruke et slikt senter, og til hva? Derfor inviteres det bredt til å komme med innspill.