Vitensenteret blir Besøkssenter Raet nasjonalpark

Nå er det klart – Vitensenteret Sørlandet i Arendal er autorisert som besøkssenter for Raet nasjonalpark.

Miljødirektoratet har autorisert Vitensenteret Sørlandet som besøkssenter for Raet nasjonalpark. Senteret vil dermed ligge i Sørlandet Kunnskapshavn sentralt i Arendal.

Miljødirektoratet ble begeistret for søknaden og planene

I statsbudsjettet for 2020 ga regjeringen en million kroner til etablering av et besøkssenter for Raet nasjonalpark. Vitensenteret Sørlandet oppfyller autorisasjonskravene og kan tilby en god løsning for Besøkssenter Raet nasjonalpark.
Besøkssenteret skal formidle informasjon om Raet og andre nasjonalparker og verneområder til norske og utenlandske besøkende. Senteret skal også stimulere til bruk av naturen og nasjonalparken, og friluftsliv generelt. Et besøkssenter autoriseres for fem år av gangen.
Miljødirektoratet har vektlagt den sentrale plasseringen Vitensenteret Sørlandet kan tilby besøkssenteret i Sørlandet kunnskapshavn. Bygget ligger sentralt i Arendal, i sjøkanten med utsikt til fjorden mot Raet nasjonalpark. Senteret er lett tilgjengelig via bil, buss, tog og båt, og det er etablert buss- og fergeruter fra senteret og ut i nasjonalparken.