Raet nasjonalparksenter

Informasjon om prosjekt etablering av nasjonalparksenter

Hva spiser torsken? Det er et av mange spørsmål du kan få svar på i Velkomstsenteret. Foto: Øivind Berg

Det er besluttet at det skal søkes om å få et autorisert besøkssenter til Raet nasjonalpark i september 2020. Dette har vært et mål siden 2016, men vi har først etablert tre velkomstsenteret, vår dyktige nasjonalparkforvalter har blitt ansatt og gjennomført utallige møtepunkter med mange relevante tema som er viktig inn i en forvaltningsplan og besøksstrategi for nasjonalparken. Nasjonalparkstyret med grunneierrepresentanter fungerer godt, og det spennende å se hvordan vern og bruk, har blitt en godt forankret begrep.

Arbeidsgruppen i prosjektet for å få et besøkssenter, arbeider aktivt med en søknad, hvor det er fokus på at det skal samlokaliseres med Vitensenteret Sørlandet sine lokaler på bryggekanten i Arendal.

Fra fokus på Hove til fokus på Arendal sentrum
Hove har vært det ønskede stedet for et besøkssenter, samt å kunne investere i et funksjonelt bygg som kunne ivareta besøkssenteret, frivilligheten, Hove drifts – og utviklingsselskap, opplevelsesaktører og akademia sine funksjonsbehov.
Nå har situasjonsbildet endret seg. Det er tatt en rekke politiske beslutninger som gjør av det vil ta noen flere år før det er investeringsmidler tilgjengelig for et slik ambisiøst prosjekt. Dessuten er det fortsatt flere uavklarte forhold knyttet til reguleringer av områdene på Hove og det er viktig å få tatt flere strategiske beslutninger for områdets fremtid.

Velkomstsenter i Vitensenteret
Det er etablert Velkomstsenter Raet nasjonalpark i tilknytning til Vitensenteret, og det er høstet viktige erfaringer. Vi ser at de vil være hensiktsmessig å ha fokus på å utvikle dette de neste årene ved å gjennomføre aktiviteter for mange ulike målgrupper, etablere nettverk med mål om å samarbeide om å skape gode bærekraftige tilbud for innbyggere og tilreisende. Parallelt med arbeidet med å få etablere et autorisert besøkssenter, arbeides det med å etablere tett samarbeid med andre aktører slik at besøkssenteret kan sine noder i og i tilknytning til nasjonalparken. Et aktivitetssenter er noe som er ønskelig å få etablert, utvikle spennende undervisningsareal og fortsette det gode samarbeidet på tvers av kommunene.

Her kan du teste ut hvor fort en fisk svømmer, og om du ser forskjell på de hvite sjøfuglene. Foto: Øivind Berg

Raet nasjonalpark logo