FORPROSJEKT BESØKSSENTER PÅ HOVE

Arbeidet med forprosjektet er i gang

Prosjektgruppa har startet arbeidet, og nå håper prosjektleder Kine Wangerud at Besøkssenter Raet nasjonalpark på Hove i Arendal kan stå ferdig til åpning i 2023.

Prosjektgruppa ble etablert  rett etter jul. Den hadde sitt første møte 8. januar, og skal ha nytt møte i mars. I løpet av 2019 skal det utarbeides et forprosjekt som skal definere hva det nye nasjonalparksenteret skal inneholde, og nøyaktig hvor det skal bygges.

Som et ledd i det forberedende arbeidet, har prosjektlederen sammen med representanter for de andre vertskommunene for Raet Nasjonalpark, Tvedestrand og Grimstad – vært på befaringstur til Hvaler Nasjonalpark. Med på turen var også Arendals næringssjef Kåre Andersen, som sitter i prosjektgruppa i tillegg til å lede nettverket for vertskommunene til Norges marine nasjonalparker; Raet, Jomfruland, Færder og Ytre Hvaler nasjonalpark.

De tre vertskommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand er enige om at det etableres velkomstsentre både i Arendal, Tvedestrand og Grimstad, men at det store besøkssenteret til nasjonalparken skal bygges på Hove i Arendal.

Penger over Statsbudsjettet er bevilget, og Kjell Ingolf Ropstad kunne i fjor fortelle at en halv million til forprosjektet i statsbudsjettet i 2018 og en ny million i 2019. Nåværende statsråd Kjell Ingolf Robstad har uttalt at Raet Nasjonalparksenter også bør ha ambisjoner om å bli et nasjonalt ressurssenter for alle de fire marine nasjonalparkene.

Innholdet i nasjonalparksenteret er noe prosjektgruppa skal forsøke å avklare. Det viktig å definere hvilke funksjoner et slik senter skal ha. Hvem ønsker å bruke et slikt senter, og til hva? Derfor inviteres det bredt til å komme med innspill.
– Dette er et stort prosjekt, og det er svært viktig at det er mange som ser nytteverdien av dette, og at vi med denne satsingen bidrar til flere arbeidsplasser, økt positiv synergi for næringslivet, og ikke minst, at det er mange flere som får interesser for selve nasjonalparken og alle dets verdier, sier Wangerud til Agderposten i et intervju hun gjorde i slutten av januar (les saken her).

Prosjektgruppa:
Prosjektleder Kine Wangerud (leder av Vitensenteret), næringssjef i Arendal kommune, Kåre Andersen, næringsrådgiver Geir Hammersmark, turistsjef Monica Lunøe Rand, kultursjef Linda Sætra, kommunikasjon Marie Dalby, Kristin Fløystad i kommunens stab for kultur, infrastruktur og utvikling, Hilde Aasheim i kommunalteknikk, Sverre Flåta i økonomiavdelingen, Lisbeth Iversen i Med Hjerte for Arendal, kommuneplanlegger Hans Birger Nilsen, leder i Hove Drifts- og utviklingsselskap Terje Stalleland og Gro Valen i Hove Leirskole.

2019-02-15T15:03:40+00:0014. februar 2019|