Vi inviterer til åpent møte om nytt Raet nasjonalparksenter på Hove. Mandag 8. april kl. 18-20. på Tromøy IL. sitt klubbhus.

Kom med innspill, engasjement, ideer og råd – slik vi kan lage et best mulig forprosjekt og senere hovedprosjekt.

– Hva bør et nasjonalparksenter inneholde?
– Hvem skal det være til for?
– Hva bør gjøres av aktiviteter og av hvem?

Prosjektleder Kine Wangerud og nasjonalparkforvalter Jenny Gulbrandsen vil innlede møtet.

Arendal kommunens prosjektgruppe vil være tilstede for å lytte til dine innspill.