Stort engasjement på det første folkemøtet Tromøy

Det første folkemøtet om nasjonalparksenter på Hove ble arrangert på Tromøy 8. april. Dette var første anledning til å ha dialog med innbyggere og andre interesserte om hvilke suksesskriterier som bør ligge til grunn når man skal planlegge et nasjonalparksenter på Hove på Tromøy.
Prosjektleder for forprosjektet Raet nasjonalparksenter, Kine Wangerud, var spent før møtet og meget fornøyd etter dette første møtet. Hvorfor? Jo, det kom inn mange gode innspill, også flere helt nye momenter, som er verd å ta med videre i prosessen.