RAET NASJONALPARKSENTER

Det er besluttet at det skal søkes om å få et autorisert besøkssenter til Raet nasjonalpark i september 2020.Arbeidsgruppen i prosjektet for å få et besøkssenter, arbeider aktivt med en søknad, hvor det er fokus på at det skal samlokaliseres med Vitensenteret Sørlandet sine lokaler på bryggekanten i Arendal.

2020-09-17T23:00:52+02:0017. september 2020|

FOLKEMØTE PÅ TROMØY

Det første folkemøtet om nasjonalparksenter på Hove ble arrangert på Tromøy 8. april. Dette var første anledning til å ha dialog med innbyggere og andre interesserte om hvilke suksesskriterier som bør ligge til grunn når man skal planlegge et nasjonalparksenter på Hove på Tromøy. 

2019-05-08T09:59:16+02:004. mai 2019|

BEGYNNELSEN PÅ NASJONALPARKSENTERET

En nasjonalpark i havet. Langs vannet og med stein som den viktigste attraksjonen. Man skal være visjonær for å se at det her ligger en stor mulighet for Arendal. Men Arendal kan få den mest attraktive nasjonalparken med et nasjonalparksenter som skaper læringslyst for både barn og voksne.

2019-05-03T10:42:58+02:008. april 2019|

FOLKEMØTE RAET NASJONALPARKSENTER

Kom med innspill, engasjement, ideer og råd - slik vi kan lage et best mulig forprosjekt og senere hovedprosjekt. - Hva bør et nasjonalparksenter inneholde? - Hvem skal det være til for? - Hva bør gjøres av aktiviteter og av hvem?

2019-05-03T10:43:22+02:005. april 2019|

FORPROSJEKT BESØKSSENTER PÅ HOVE

Prosjektgruppa har startet arbeidet, og nå håper prosjektleder Kine Wangerud at Besøkssenter Raet nasjonalpark på Hove i Arendal kan stå ferdig til åpning i 2023. Innholdet i nasjonalparksenteret er noe prosjektgruppa skal forsøke å avklare. Det viktig å definere hvilke funksjoner et slik senter skal ha. Hvem ønsker å bruke et slikt senter, og til hva? Derfor inviteres det bredt til å komme med innspill.

2019-04-03T10:30:15+02:0014. februar 2019|
Gå til toppen