Sjøfuglenes viktigste dager er nå!

Det er et yrende liv i skjærgården: Måker, terner, vadere, ender og gjess. Ukene i april, mai og juni er de viktigste ukene i året for disse vakre flyvende skapningene. Derfor oppfordres alle til å ta hensyn til hekkende fugler og fugler som mellomlander på sin lange reise mot nord. Foreløpig har de skjærgården stort sett for seg selv. Men hvor lenge får de være i fred?

Det tid for båtpuss, og snart sjøsettes båtene og «alle» søker ut mellom holmer og skjær. Men det betyr at uro sprer seg blant fuglene som ligger på reir, og etter hvert skal mate og passe på sine små, ikke flyvedyktige, unger. Hvis du merker skriking og masing fra sjøfuglene, er det fordi de er urolige og gir signaler om å holde avstand. Vi oppfordrer alle til å respektere dette, og la sjøfuglene være i fred i hekketida. De trenger ro – også utenfor de definerte sjøfuglreservatene. Der det er satt opp skilt merket sjøfuglreservat, er det ikke tillatt å gå i land. Du som ferdes på sjøen må holde avstand, selv om du ikke akter å gå i land. Dette er så viktig, at vi har fått laget en egen informasjonsfilm for alle Norges fire marine nasjonalparker: Ytre Hvaler, Færder; Jomfruland og Raet. Vi håper du vil bruke 2 minutter på å se den. Da vil du forstå hvor viktig det er å gi fuglene fred og trygghet.

Her kan du lese mer om sjøfuglreservatene og se hvor det er reservater med ferdselsforbud.

Raet nasjonalpark logo