SJØFUGLRESERVATENE

I nasjonalparken og i randsonene til nasjonalparken er det en rekke definerte sjøfuglreservat med ferdselsforbud i hekketiden. Sjøfuglene er under sterkt press, og det er viktig å ta hensyn til fuglene både i hekketiden og i periodene da trekkfuglene mellomlander under vår og høsttrekkene.

Hvis du vil søke opp sjøfuglreservatene eller andre områder underlagt spesielt vern, naturtyper, områder med spesielle restriksjoner mv.. kan du gå inn på Naturbase kart.

Hvis det er første gang du bruker denne kartbasen, velger du område i kartet, og åpner menyen for kartlagt. Der finner du en rekke emner. Krysslag av for det du er spesielt interessert i. I tilfellet sjøfuglreservat ligger info under Naturvernområder/Vern restriksjonsområder/Ferdselsforbud.

Dette er sjøfuglreservatene i Grimstad, Arendal og Tvedestrand:

Sjøfuglreservat i Grimstad – Arendal: Store- og Lille Torungen med Skurvene, Halvorsholmene, samt Spærholmene.

Sjøfuglreservat i Arendal: Flatskjæra i nasjonalparkområdet øst for Tromøy, samt Buøya og Furuholmen i Tromøysund.

Sjøfuglreservat i Tvedestrand: Holme øst for Sandskjær.

Sjøfuglreservat i Tvedestrand: Flateskjæra, Askerøyhomen og Stangholmen utenfor Askerøya i nasjonalparkområdet, samt Ruholmen, Halsholmene og holmene vest for Løktene på innsiden av Askerøya.

Raet nasjonalpark logo