Velkomstsenter Raet nasjonalpark Grimstad

er lokalisert til Dømmesmoen og Norsk Hagebruksmuseum. Her finner du både generell informasjon om Raet nasjonalpark og spesiell informasjon om hvordan raet ble dannet og hvilken betydning av endemorenen har for livet på land og i havet. For å oppleve særtrekk ved Raet nasjonalpark i Grimstad bør Bøkeskogen og strandområdene på Søm og Hasseltangen besøkes. Der planlegges det et eget informasjonspunkt og innfallsport til de vakre turstiene i denne delen av Raet nasjonalpark.

Informasjonsveggen i kafeteriaen i Norsk Hagebruksmuseum på Dømmesmoen gir informasjon om hvor og hva Raet nasjonalpark er – og hvor den kan oppleves i Grimstad kommune.

Informasjonsveggen i kafeteriaen i Norsk Hagebruksmuseum på Dømmesmoen gir informasjon om hvor og hva Raet nasjonalpark er – og hvor den kan oppleves i Grimstad kommune. Foto: Gunnar Knutsen

Raet nasjonalpark logo