Velkomstsenter Raet nasjonalpark Tvedestrand

Lyngørfjorden Kystkultursenter på Gjeving inneholder også Velkomstsenter Raet nasjonalpark Tvedestrand. Her gis informasjon om nasjonalparkområdene i skjærgården i Tvedestrand kommune, og informasjon om livet i tareskogene, hummer og hummerfiske – samt informasjon om et utvalg typiske arter i nasjonalparken.

Velkomstsenteret har begrenset åpningstid 7. juli til 4. august kl 11.00–18.00. Da er det også mulighet til å se utstillingene «Lingaards skuteminne» i Kystultursenterets andre etasje. Dette er en svært innholdsrik samling gjenstander fra vår fjerne og nære sjøfartshistorie og kystkultur.

Velkomstsenter Raet nasjonalpark finner du i Lyngørfjorden Kystkultursenter på Gjeving brygge i Tvedestrand. Bygget inneholder også Lingards skuteminne. Foto: Øivind Berg

Hvor kan jeg oppleve nasjonalparken?
Fra Gjeving brygge går det både rutebåt og taxibåt til Lyngør og de andre større øyene i skjærgården. Vi anbefaler en tur til Lyngør. Gå i land på Lyngørsiden, og følg merket sti til Speken, den ytterste halvøya på Ytre Lyngør.

Det er merket tursti ut til friområdet på halvøya Speken, som inngår i nasjonalparkområdet. Her er det typisk eksempel på kystlynghei og spor etter siste istid i form av store jettegryter.

Utstillingen
Utstillingen i Velkomstsenteret viser livet i tareskogen på undervannsraet (den undersjøiske endemorenen fra siste istid) som går gjennom Tvedestrands skjærgård. Du får kunnskap om hummer og hummerfiske og om en rekke av artene som lever i havet, langs strendene, på land og i lufta.

Tareskogen og noen av artene som lever i tareskog. Foto: Øivind Berg

Interaktiv installasjon med informasjon om hummer og hummerfiske. Foto: Øivind Berg

Under de blå flater
Hvis du vil oppleve den marine naturen, kan du melde deg på snorklesafari i regi av Kote Null.