Velkomstsenter i Arendal, Tvedestrand og Grimstad

Velkomstsenter Raet nasjonalpark i Arendal åpnet i sommer. Det ligger i Vitensenteret Sørlandet i Eurekabygget i Sørlandet Kunnskapshavn. Om noen få måneder åpner Tvedestrand sitt velkomstsenter i Lyngørfjorden Kystkultursenter på Gjeving, og også Grimstad følger etter med Velkomstsenter på Dømmesmoen.

Velkomstsenteret ønsker besøkende velkommen til Raet nasjonalpark og gir smakebiter på hva man kan oppleve i nasjonalparken med utgangspunkt i hvert enkelt velkomstsenter.

Geologi og marine arter er fokuset til Velkomstsenteret i Arendal. Vitensenteret har bygget opp en egen utstillingsavdeling med tema fra marinbiologi, geologi og historie. I tillegg får man selvsagt informasjon om opplevelsesmuligheter på Tromøy, Merdø og andre nærliggende steder i Raet nasjonalpark.

Livet i tareskogen er fokus for Velkomstsenteret i Tvedestrand. Det er naturlig i og med at så godt som alle arealer i Tvedestrand kommune er hav og sjøbunn – med unntak av de ytterste øyer, holmer og skjær i Tvedestrands ytre skjærgård. Tvedestrand er rik på kystkultur, og uthavna Lyngør er innfallsporten både til kystkultur og naturverdiene i Raet nasjonalpark.

Bøkeskog og jordsmonn er tema for Velkomstsenteret i Grimstad. Mye av byen og omlandet hviler på endemorenen fra siste istid, Raet, og det er naturlig å synliggjøre hva spesielt jordsmonn og klima har betydd for etablering av varmekjære lauvtrearter og dyrking av grønnsaker. I tillegg vil det bli fokusert på sjøørret, som er en art som det finnes mye av i de nære sjøområder i kommunen.

MERDØ – rullesteinstrendene på utsiden ligner på rullesteinstrendene på Hove, Spornes og Bjellandstrand på Tromøy. Dette er karakterlandskap for Raet nasjonalpark. På Vitensenteret Sørlandet i Arendal er det installasjoner som viser hvordan landet hevet seg etter siste istid og hvor steinene opprinnelig kommer fra.

MERDØ – rullesteinstrendene på utsiden ligner på rullesteinstrendene på Hove, Spornes og Bjellandstrand på Tromøy. Dette er karakterlandskap for Raet nasjonalpark. På Vitensenteret Sørlandet i Arendal er det installasjoner som viser hvordan landet hevet seg etter siste istid og hvor steinene opprinnelig kommer fra. Foto: Øivind Berg

Båtliv på holmer og skjær i Tvedestrands ytre skjærgård. Velkomstsenteret i Lyngørfjorden Kystkultursenter blir "resepsjon" for opplevelser i Raet nasjonalpark.

Båtliv på holmer og skjær i Tvedestrands ytre skjærgård. Velkomstsenteret i Lyngørfjorden Kystkultursenter blir «resepsjon» for opplevelser i Raet nasjonalpark. Foto: Øivind Berg

Bøkeskogen er helt sentral i Raet nasjonalpark i Grimstad, og velkomstsenteret fokuserer på hvilke vekstforhold endemorenen gir for varmekjære trær og planter og dyrking av grønnsaker og hagevekster.

Bøkeskogen er helt sentral i Raet nasjonalpark i Grimstad, og velkomstsenteret fokuserer på hvilke vekstforhold endemorenen gir for varmekjære trær og planter og dyrking av grønnsaker og hagevekster. Foto: May Elin Aunli

Raet nasjonalpark logo