Ferdsel og overnatting

Raet nasjonalpark har mange attraktive steder som egner seg godt for turer med innlagt overnatting. Noen steder er det vedtatt lokale forskrifter som innebærer begrensinger for ferdsel, bålbrenning og overnatting i telt eller hengekøye – og overnatting i båt, men stort sett gjelder allemannsretten de fleste steder i nasjonalparken.
I nasjonalparken og i annen utmark er det noen viktig ting å huske på når vi er der:
Søppel: Ta med deg emballasje og annen søppel hjem fra tur.
Fuglelivet: Hold avstand til sjøfugler og hekkeområdene (reirplassene), slik at fuglene får ro til å passe ungene sine.
Hold hunden i bånd – løse hunder skremmer fugler, ville dyr og beitedyr. Reglene for båndtvang gjelder fra 1/4–9/9.
Sove ute: Slå gjerne opp telt og hengekøye. Husk at det er regel om at telt/hengekøye kan stå inntil to døgn på samme sted. Noen steder, blant annet på Hove og Spornes er ikke tillatt å sette opp telt eller hengekøyer.
Overnatting i båt: Det er tillatt i de fleste av nasjonalparkens naturhavner. Unngå bruk av dregg der det vokser ålegrass.
Bobil og campingvogn: Det er ikke tillatt med overnatting i bobil eller campingvogn i nasjonalparkområdene.
På stier og veier kan man gå, sykle og ri.
Rullesteinene: La steinene ligge der de ligger.
Bål og grill: Bruk etablerte bålplasser. Unngå bruk av engangsgrill. Gjør ikke opp ild (bål eller grill) på rullestein og svaberg.
Husk skogbrannfaren – og generelt bålforbud 15/4–15/9. Følg brannvesenets bestemmelser om bål/ild
Brensel: Det er ikke tillatt å hogge trær eller brekke eller sage greiner fra trær i nasjonalparken. Ta med eget brensel.
Steder med teltforbud i Raet NP:
• Kalvøysund
• Spornes
• Hove
• Stølsviga
• Vragvika
• Merdø unntatt Gravene
• Storesand
• Hasseltangen
• Kvennebekken
• Randviga
Anbefalte steder å overnatte:
• Jerken – obs beitedyr!
• Bøkeskogen på Søm
• Lillenes
• Moviga
• Valøyene- obs beitedyr!
• Gravene på Merdø
• Gjessøya
• Havsøya
• Lillespornes- Botne
• Persnes i Alvekilen
• Tromlingene- obs beitedyr!
• Skinnfellen og Grundesholmen
• Kalvøya
• Nautholmen, Håholmene og Klåholmene
• Speken
• Kjeholmen /Lyngør fyr.
Organisert aktivitet?
Vi får jevnlig henvendelser fra grupper som ønsker å bruke Raet nasjonalpark til ulike turer og arrangementer. Organiserte turer kan være søknadspliktig. Egne bestemmelser gjelder for dette og krever i tillegg grunneiers samtykke.
Kontakt oss
Nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen
e-post: fmavjmg@statsforvalteren.no
tlf.: 984 60 618