Det er vår med lauvsprett og fuglesang i Bøkeskogen på Hasseltangen / Søm i Grimstad, og denne episoden fra TV Agder viser tydelig hvor flott det er i skogen om våren. Bli med tidligere bygartner Ove Bach og Oliver Jenssen på en liten tur og bli kjent med naturen i dette spesielt vakre området.

Se denne episoden om nasjonalparken og la deg inspirere til en vårlig tur mellom høye trestammer under irrgrønne trekroner og på et dekke av raslende fjorårslauv. Legg deg ned og ta inn våren med alle sanser: lukt, lytt, se, kjenn!

Bøkeskogen i Raet nasjonalpark Grimstad er et fantastisk flott turområde i forlengelsen av friområdet Hasseltangen. Bøkeskogens trær har slått rot på endemorenen, raet, der det «går i land» på Hasseltangen. Moreneryggen strekker seg vestover i Grimstad kommune, under Dømmesmoen, og videre vestover i det indre Agder. Forholdene med den godt drenerende løsmasser i morenen og det gunstige klimaet gjør området til en fantastisk fin biotop med varmekjær edellauvskog med stort artsmangfold.

Raet nasjonalpark logo