TORSK

Torsk (Gadus morhua) er en langstrakt fisk med stort hode og rund buk. Den har overbitt og har tydelig skjeggtråd og lys, buet sidelinje mot brunspraglet bunn. Kysttorsken lever helst på tarebevokst bunn, men finnes også på bløtbunn. Fargen varierer med stedet den lever.

Kysttorsken, er ofte stedbunden, har rødbrun farge og kalles ofte taretorsk. Torsk som vandrer mellom Nordsjøen og Skagerrakkysten, er gjerne blekere grågrønn i fargen, men begge typene torsk svømmer til tider om hverandre. Torsken er en ettertraktet matfisk, og mange fisker torsk med garn, stang og snøre. Fritidsfiskere og yrkesfiskere har lange tradisjoner med fiske etter torsk. Men bestandene av kysttorsk har blitt svært redusert de siste 10-årene, og Fiskeridirektoratet har besluttet å begrense fisket etter kysttorsk for å bygge opp igjen den naturlige bestanden. Det er innført fiskefrie soner og torsk som er mindre enn 40 cm skal settes ut igjen.