Har du lagt merke til tjelden?

Stamgjesten og «skravlebøtta» i fjæra har vært og er fortsatt et vanlig syn i strandsonen i Raet nasjonalpark fra mars til oktober. Nå er den valgt til «Årets fugl 2018», og vi vil ha et ekstra fokus på å se etter denne karakteristiske vadefuglen.

Tjeld – Årets fugl 2018 – er bestanden på vei nedover?

Tjeld – Årets fugl 2018 – er bestanden på vei nedover?
Vi håper at du vil ta litt ekstra hensyn til fuglen i hekketiden. Den sier gjerne i fra hvis du kommer for nær der den har egg eller unger. (Foto: Øivind Berg)

Tjelden er valgt til Årets fugl 2018 av Norsk Ornitoloigisk Forening, nettopp for å rette søkelyset mot denne karakteristiske strandfuglen, slik at interessen vokser. Det er viktig å ta hensyn til fuglen – spesielt i hekketiden hvor den er ekstra sårbar. Den legger vanligvis eggene sine rett på bakken. I Raet nasjonalpark skjer det ofte langs rullesteinene, og da er det ikke lett å legge merke til de skjøre eggene mellom de robuste steinene. Men de voksne fuglene varsler høylytt om du kommer for nær. Da ønsker vi at du tar hensyn og trekker deg unna framfor å lette deg fram til reirplassen.

Tjelden hekker i alle fylkene i Norge, men i følge tall fra fuglestasjonen på Jomfruland, er forekomsten er på vei nedover. Årsakene til dette kan være mange. Predatorer er en årsak i og med at reiret ligger så eksponert på bakken. Rev, mink og andre sjøfugl tar mange egg i løpet av en hekkesesong. Tilgang på mat kan være en annen kritisk faktor i forhold til om tjelden klarer å fø opp ungene eller ikke.

Tjelden spiser skjell, snegler, mark, insekter og småkryp, og mange steder har den en forkjærlighet for hjerteskjell og blåskjell. I løpet av et døgn kan en tjeld samle eller spise så mye som 300 skjell. Tjelden er aktiv hele døgnet – spesielt i områder der tidevannet er markant med stor forskjell på flo (høyvann) og fjære (lavvann). Når tjelden, etter 27 dager med ruging, har klekket ungene sine, er den på matsøk hele døgnet, og ungene løper rundt i strandsonen. DE blir mater av begge foreldre helt til de er flyvedyktige.

Tjelden hekker når den har blitt 4 år, og den lever et langt liv, ofte i monogame forhold. Den eldste registrerte tjeld var 36 år gammel.

Tjelden er en trekkfugl som kommer tidlig og reiser tidlig. I Raet nasjonalpark viser den seg gjerne i februar/mars, og den forlater kysten allerede i august/september.

Tjelden har en tilbakegang i sør. NOF har to fuglestasjoner i Sør-Norge der det daglig foregår systematiske trekktellinger vår og høst: den ene i Jomfruland nasjonalpark hvor NOF har fuglestasjon på Jomfruland. Den andre er på Lista i Vest-Agder. Tallene fra tellingene på begge fuglestasjonene det samme: antallet tjeld på trekk har gått betydelig tilbake siden overvåkingen startet i 1990. Tydeligst er denne tilbakegangen ved Jomfruland, men også trekktallene fra vårhalvåret ved Lista viser en klar tilbakegang i perioden.

Kilder: Norsk Ornitologisk Forening, birdlife.no, zoom.no og birdid.no

Raet nasjonalpark logo