Forskning: Plast og nylon eller tre og bomull?

Tord Aslak Aslaksen fra samarbeidspartner Green Bay AS har trutnet en treiteine ved forskningsstasjonen Flødevigen. Nå blir disse treteinene forskning. 
Fotograf: Liv Eva Kirkesæther

Tapte hummerteiner og annen tapt fiskeredskap fører, i tillegg til marin forsøpling, til spøkelsesfiske. Tradisjonelle treteiner med nedbrytbare materialer bør brukes framfor redskap av plast og nylon. Derfor blir fiske med tradisjonelle treteiner forskning under årets hummerfiske.

Frem til 1980-tallet og godt ut på 90-tallet var det meste av hummerteiner laget av tre. Men de siste tiårene har treteiner blitt mer og mer sjeldne. Nå er de stort sett erstattet av teiner lagd av stålramme med plastnett.
– Hva om vi igjen begynte å bruke treteiner? spør forsker Alf Ring Kleiven.
Kleiven leder prosjektet «Kampen mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark», hvor omfattede opprydning kombineres med forskning.

– Mye tyder på at treteiner kan være like effektive til å fange hummer som plastteiner. Det kan nok være litt mer arbeid med tanke på trutning og vedlikehold, sier Kleiven.
Det vil han altså vite mer om. Derfor selges nå sterkt subsidierte treteiner opp mot hummefisket, mot at kjøperne forplikter seg til å rapportere inn fangsten både med treteiner og skotteteine gjennom hummersesongen.
– Dette kan bli sett på som å ta vare på kystkulturen. Det enkleste og billigste er jo å kjøpe hummer i butikken. Fritidsfiskere fisker hummer for opplevelsen, men også for å ivareta en kystkultur. Treteiner og vedlikehold av disse kan sees som en viktig del av denne kystkulturen, utdyper Kleiven.
På kaia ved forskningsstasjonen Flødevigen står samarbeidspartner Tord Aslak Aslaksen fra Green Bay AS med en treteine. Aslaksen har tilbragt det siste året med å søke etter, samt hente opp, tapte fiskeredskaper som en del av prosjektet.
Han mener det er mye bærekraft å hente i å gå tilbake til de gamle metodene.
– Slik det fiskes nå, er det i alle fall ikke bærekraftig. Og redskaper på bunnen gjør at nye fiskesluker henger seg fast, sier Aslaksen.
Info til deg som vil være med
•Teinene selges for svært rabattert pris (300 kroner inkl moms) til fiskere som fisker i kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad.
•Teinene er lagd tradisjonelt. De har et hengslet lokk, rømningsvei for krabbe og hummer, og er utstyrt med råtnetråd for å unngå spøkelsesfiske. De har en inngangskalv, og en rusekalv/innerkammer.
•Det medfølger et skjema hvor fiskerne skal fylle ut sine fangster for både treteiner og moderne teiner.
•Interesserte kan ta kontakt på fiske@hi.no, eller Tord Aslak Aslaksen på 905 85 894.
•Det blir satt opp tidspunkter for henting på Flødevigen i Arendal.
Raet nasjonalpark logo