Skoleelever plukket søppel og plast i nasjonalparken

Naturen låner vi av våre barn og barnebarn, og sannelig rydder ikke barna opp etter oss også. Skjerpings voksne. Vi trenger en holdningsendring.

Elever og lærere fra Roligheden og Sandnes skoler på Tromøy plukket søppel langs strendene på Hove i dag.

Elever og lærere fra Roligheden og Sandnes skoler på Tromøy plukket søppel langs strendene på Hove i dag. Foto: Jarle Kvam.

Bortevekk? Nei-da. Havet er ingen søppeldynge. Ute av syne – ute av sinn, sa man i gamle dager. Det stemmer ikke. Det som kastes på sjøen dukker opp et annet sted, og noe forsvinner aldri. Det forblir i naturens kretsløp, og kanskje havner det i våre mager også. Tenk det!

Strandryddedagen er et populært tiltak. Og skolene i randsonen til nasjonalparken engasjerer seg. Elever og lærere plukket plast og annet søppel langs strendene i Hovekilen – og det var ikke få selkker som ble fylt opp i løpet av en kort skoledag.

Det var lett å finne plast og annet avfall langs strendene på Hove, og elever og lærere fra skolene på Tromøy gjorde en fantastisk jobb. Foto: Jarle Kvam.

Det var lett å finne plast og annet avfall langs strendene på Hove, og elever og lærere fra skolene på Tromøy gjorde en fantastisk jobb. Foto: Jarle Kvam.

Raet nasjonalpark logo